Rekonstruktion

Det er klart, at da vi stadigt er meget tidligt i processen med planer om selve rekonstruktion og bygning af Laksen, er dette punkt med meget sparsomt materiale og oplysninger, vi vil supplere løbende .

Vi kan dog allerede nu afsløre at planen er at Hjerting KaneLaug ønsker at indleje 2 faglærte skibstømrere og supplere med en konsulent og vejleder under opstarten af byggefasen.

En mulighed er at medlemmer af KaneLauget færdiggør båden med feks. dæksplan som lastluge og mast, rundholter og eventuelt maskin montering og mulig aptering i lukaf.

Vi ser arealet ved vores bådhus ved stranden i Hjerting som et muligt autentisk indslag ved de afsluttende arbejder og  kort tid før stabelafløb.